Backgammon Online

Att spel på nätet är stort råder det väl ingen tvekan om men ett spel som inte riktigt fått det genomslag som många väntade sig är Backgammon Online. Backgammon har varit en ganska stor hobby offline, i Sverige till exempel var nog backgammon större än poker innan pokerboomen. Nu kan backgammon inte över huvudtaget mäta

Spotify

Spotify är en av de mest hajpade tjänsterna just nu. Det är en musiktjänst som enligt egen utsago revolutionerar musiklyssnandet genom att göra det snabbare och enklare. Idag meddelar de att de fått till avtal med de stora skivbolagen och alltså lagligt kan spela upp musik. Meningen är att det ska finnas en gratisvariant men

Bloggy en helsvensk microblogg

Jonas Lejon som tidigare lanserat en rad blogg-relaterade tjänster ger sig nu i kast med att konkurrera med microbloggarna, i stil med Jaiku. Bloggy.se är i betastadiet och vi som haft möjlighet att följa utvecklingen kan se att det går i rasande fart. Varje morgon man loggar in har något nytt hänt.