Warning: mysqli_query(): (HY000/1194): Table 'wp_options' is marked as crashed and should be repaired in /www/iconcept.se/wp-includes/class-wpdb.php on line 2187
En mänsklig rättighet att få personlig assistans - iConcept

En mänsklig rättighet att få personlig assistans

Det är viktigt att belysa mänskliga rättigheter starkare inom EU, i linje med FNs mål kring ärendet. I Sverige är det till synes god implementering av mänskliga rättigheter i samhället, dessvärre har detta inte alltid involverat livsvillkor för människor med funktionsnedsättning.

I LSS-lagen, finns bestämmelser om särskilda insatser för stöd och service till personer med funktionsnedsättning av olika slag. Enligt lagen ska jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet främjas för funktionsnedsatta.

Rätt till lika livsvillkor

Tyvärr är det inte alla statliga instanser som följer de rättigheter som människor med funktionsnedsättning har. Enligt en artikel i Göteborgsposten har funktionsnedsatta ofta sämre livsvillkor än andra och utsätts oftare för diskriminering. Detta kan bero på ekonomiska aspekter och att vissa beslutande instanser ibland kringgår definitionen för funktionsnedsättning. Med funktionsnedsatta menas personer med stort behov av stöd eller service, med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, med begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av våld eller sjukdom, eller med andra bestående fysiska eller psykisk funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande, om de förorsakar betydande svårigheter i det vanliga sättet att leva. Det är viktigt att verksamheter inom assistans följer lagen om LSS och bygger på värderingar kring individens mänskliga rättigheter. På Assistanskompaniet finns en värdegrund som stödjer att alla människor är unika och därför har olika önskningar och behov för att kunna leva det liv man vill och har rätt till. Det är viktigt att jobba efter att leverera lika livsvillkor och att den i behov av assistans kan ha ett självständigt och självbestämmande liv.

Kan betyda liv eller död

Tyvärr finns det gott om skräckexempel kring beviljandet av assistans. Trots bestämmelserna i LSS är systemet inte vattentätt. Expressen skriver om treåriga Nova som dog på grund av bristfälliga beslut kring assistans och att det finns många andra som också kan nekas hjälp. Detta är ohållbart och ställer krav på att Sveriges regering ska visa mer engagemang kring mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta.