Finanskris eller Bankkris

Att det händer saker i vår och världens ekonomi råder det väl ingen tvekan om. Det hela startade som bekant i USA och ett sjabbligt hanterande av dåliga bostadslån. Det här är ju inte direkt en ovanlig start på en lågkonjunktur och vi som är svenskar minns ju hur det gick när Bengt Dennis vevade med räntorna. 

Det som brukar vara det första som försvinner i en lågkonjunktur är riskkapital och marknadsföringsbudgetar. Kapitalkranen verkar ordentligt åtdragen men marknadsföringsbudgetarna verkar det inte gå någon nöd på. Man kan alltså ställa sig frågan om det faktiskt är en riktig lågkonjunktur än så länge. Ok, det är svajigt på börsen men det behöver faktiskt inte betyda att det går dåligt, det kan faktiskt bara vara en tillfällig oro eftersom det är en bankkris. 

Nu försvinner det en del jobb men det är ändå inte i närheten som situationen var för några år sedan. 6,3% under september säger Konjunkturinstitutet enligt den nya definitionen (4,8% enligt den gamla). Vi är fortfarande i situationen att vi behöver rekrytera men har svårt att hitta kvalificerad arbetskraft vilket inte skulle ha varit situationen efter IT-bubblan. 

Jag skulle vilja säga att det är mycket möjligt att vi har lågkonjunktur framför oss men jag skulle i samma andetag vilja påpeka två saker, en bankkris är inte samma sak som en lågkonjunktur och IT kommer inte drabbas lika hårt som sist. Det finns mycket som skiljer den senaste högkonjunkturen från It-bubblan, bland annat så gör de framgångsrika företagen nu faktiskt gör vinst, något som inte alls prioriterades förra gången. Allt som allt skulle jag vilja säga att hela situationen ser mycket hälsosammare ut nu.