SEO Sunday

SEO Sunday

SEO Sunday är ett initiativ av Andreas Bard och Simon Sundén som började med att de upptäckte att de och ganska många andra passar på att producera nytt material på Söndagar. Kanske är det för att man kommer ifrån jobbet och kan passa på att vara extra kreativ på helgerna som SEO Sunday faktiskt fått ett visst genomslag. Du hittar den officiella siten för SEO Sunday här…

Varje Söndag tar de som orkar och vill och bygger siter tillsammans, inte tillsammans som i att man bygger på samma siter eller ens på samma plats utan det handlar helt enkelt om att alla som deltar bygger under samma period och håller kontakt digitalt. Det är väldigt småskaligt och hemtrevligt även om sloganen för SEO Sundays är pompös i överdåd. Den mesta kommunikationen sker via den här Jaiku-kanalen.

Senaste SEO Sunday resulterade i ett antal siter:

Som du märker blir det ganska mycket gjort på söndagarna i SEO-världen. Det är onekligen ett intressant initiativ och det blir roligt att se vad som händer med SEO Sundays i framtiden.

Comments are closed.