Viktigt att förbättra arbetsmiljön

Många arbetsplatser behöver jobba aktivt för att successivt bättra på sin arbetsmiljö. Om arbetet stressar, om arbetsgivaren inte tar sitt ansvar eller om stämningen och den fysiska miljön inte lever upp till medarbetarnas behov så ökar risken för arbetsrelaterad ohälsa och att arbetsinsatserna sänks. Det finns massor att göra för att förbättra arbetsmiljön, men det mesta handlar om kunskap och att våga yttra sig. 

Arbetsmiljö innefattar alla förhållanden som finns på en arbetsplats, som arbetsbelastning, social miljö och fysisk miljö. Arbetsmiljön måste vara god och medarbetarna stimuleras för att arbetsplatsen ska vara effektiv och trivsam. Arbetsgivarna måste hela tiden förbättra arbetsmiljön och se till att det blir en naturlig del av arbetsplatsen, det är viktigare än man kan tro.

Utformande av en bra arbetsplats

kontorsjobb

Det är vanligt att man på arbetsplatser satsar på öppna kontorslandskap eller stängda egna rum, vilket är fördelaktigt på vissa sätt. I Dagens Nyheter kan man läsa om forskarens råd kring hur ett kontor bör utformas för att medarbetares hjärna och kropp ska må bra. För, det är en balans att få till att en arbetsplats blir så trivsam som och arbetsvänlig som möjligt, för alla. Aktivitetsbaserade kontor har genom åren blivit allt vanligare på svenska arbetsplatser, men ändå vet få vad det egentligen är. Ofta förvirras det med olika typer av öppna kontorslandskap. Men det är verkligen inte samma sak. På aktivitetsbaserade kontor jobbar medarbetarna i olika zoner, vilka baseras på arbetsuppgiften i fråga. Där finns det bland annat tysta zoner, ytor som är gemensamma, ytor anpassade för arbete med projekt, konferensrum och annat. Syftet är att medarbetarna ska välja den plats som passar för dagen, beroende på sinnesstämning och typ av arbetsuppgifter. Detta ökar både effektiviteten och trivseln på kontoret. Det handlar helt enkelt om att konstruera en miljö där människor kan göra det de ska på ett bra och behagligt vis, utan störande omgivning eller oinspirerande aspekter. Det innebär även att man måste se till att ha ordentlig lokalvård på arbetsplatsen, anlita exempelvis ett städföretag i Stockholm. Detta förebygger bakteriehärdar och smittspridning på kontoret, och är det någon som har allergier kommer det att underlätta vardagen betydligt för personen i fråga.

jobba på kontorStress och arbetsmiljöarbete

Som anställd gäller det att be om hjälp om man känner sig stressad på jobbet, eftersom det också är en del av arbetsmiljön. Ett högt tempo i arbetet och upplevd stark press är ofta anledning till att många känner sig stressade, och känner man att arbetet tar för mycket energi är det dags att säga ifrån, skriver Vårdguiden. Det gäller att som anställd prata med sin arbetsgivare eller chef för att se vad man skulle kunna göra för att förbättra situationen. Detta eftersom det är arbetsgivarens ansvar att se till att du inte får psykiska eller fysiska problem på grund av din arbetssituation. Är det inomhusmiljön som inte lever upp till rätt standarder, så finns det mycket att lära av Arbetsmiljöverket, som bland annat regelbundet gör inspektioner på arbetsplatser. För att det ska vara en bra inomhusmiljö på arbetsplatser finns det olika regler för ljud, ljus, luft, temperatur och hur lokalen ser ut, samtidigt som arbetsmiljön omfattar alla delar av en arbetsplats, vilket många arbetsgivare inte tänker på.